SEKRETESSPOLICY

Lagen: EU 2016/769 12, 13 och 14 artikel

REGISTERANSVARIG

Namn: Turner Door Ab (Organisationsnummer: 556690-7506)

Postadress:

Turner-Door Ab, Wallingatan 34, 111 24 Stockholm, Tel: xxx xxx xxxx

SYFTET OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER

Turner Door Ab behandlar personuppgifter för marknadsföring av produkter, kontaktförfrågor, offert och orderhantering (service, reservdelar och dörrbeställningar), fakturering, insamling, redovisning, kundfeedback och garanti.

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter av Turner Door Ab är följande:

●     Samtycke från den registrerade för behandling av uppgifter: till exempel för att begära en offert per telefon eller via webbformulären på hemsidan.

●     För genomförandet av avtal: till exempel orders.

●     Överensstämmelse med lagliga skyldigheter: till exempel med Redovisningslagen och Konsumentskyddslagen

●     Den registeransvariges legitima intressen: till exempel direktmarknadsföring

DEN REGISTERANSVARIGES LEGITIMA INTRESSEN

Den registeransvarige har legitimt rätt att genomföra direktmarknadsföring via telefon och e-post för att marknadsföra sina produkter och tjänster, enligt definitionen i Lagen om elektroniska kommunikationstjänster (2014/917, kapitel 24).

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER/KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER I REGISTRET

I Turner Door Ab:s personuppgiftsregister lagras huvudsakligen personlig information som tillhandahålls av kunderna

●     Namn

●     Gatuadress postnummer, postort

●     Telefonnummer

●     E-postadress

●     Betalningssätt (www.turnerdoor.se)

●     IP-adress

●     Personnummer (vid större projekt för privatkunder)

Det finns taggar som är kopplade till kundinformationen, såsom: Genom vilken kanal kunden har fått kännedom om Turner Door Ab, eller vilka leveransmetoder som används för leveranser.

HUR SAMLAS PERSONUPPGIFTERNA

Turner Door Ab samlar huvudsakligen in kundinformation direkt från sina kunder, till exempel genom information som tillhandahålls via ett kontaktformulär, e-post eller telefon. Information samlas också in på mässor och kundmöten efter ett samtycke från kunden.

Information om besökare på Turner Door Ab:s webbplats samlas in via cookies för Google Analytics. Informationen gör det möjligt för Turner Door Ab att utveckla sin webbplats och marknadsföringsaktiviteter  (mer information) .

KONSEKVENSER OM LÄMNANDE/ INTE LÄMNANDE AV UPPGIFTER

Att tillhandahålla personlig information är en förutsättning för att t.ex. skicka en offert, lägga orders och leverera dem. Utan personuppgifter kan orden inte skickas eller avtalet inte skrivas.

AUTOMATISK BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING

Turner Door Ab fattar inte automatiska beslut eller profilering baserat på den personliga information som samlas in.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Kunddata som samlas in och behandlas av Turner Door Ab kan behandlas av Turner Door Ab:s partners eller systemleverantörer:

●     Easoft Oy: Systemleverantör för affärssystemet

●     Visma Software: Systemleverantör för kund -och leverantöreskontra

●     Woocommerce: Systemleverantör för Webbshop

●     Aspia: Fakturering och redovisning

●     Google Inc: E-posttjänst, webbplatsanalyser

●     Elisa Appelsiini: Säkerhetskopieringstjänster

●     Logistikföretag: Posti, Kaukokiito, DB Schenker, Postnord Matkahuolto och UPS. Logistikföretagen har endast tillgång till kundens namn, adressinformation och telefonnummer.

ÖVERFÖRING AV DATA TILL TREDJE LÄNDER (UTANFÖR EU/EES)

Uppgifterna som samlas in och behandlas av Turner Door Ab bearbetas och lagras huvudsakligen inom EU/EES. När det gäller Googles e-posttjänst och Google Analytics kan data överföras utanför EU. Mer information om Googles sekretesspolicy hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/compliance/

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som samlas in av Turner Door Ab kommer att sparas minst under garantiperioden som definieras i Konsumentskyddslagen. Lagringstiden för personlig information om beställningar kan förlängas ytterligare, eftersom beställningen måste kunna identifieras i vårt system, så att vi kan leverera rätt produktdelar till vår kund för reparation och erbjuda relevant underhåll.

Personlig information som samlas in för marknadsföringsändamål uppdateras regelbundet och de gamla registren tas bort.

I kundfeedback identifieras kunden utifrån beställningsnumret som kunden anger, och ingen personlig information ges i kundfeedbacken.

Information som handlar om faktureringsfrågor sparas under den tid som krävs enligt Bokföringslagen.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

En registrerad kund har följande rättigheter till personuppgifter som rör honom/henne:

●     Begära korrigering av sina personuppgifter om de innehåller felaktiga eller föråldrade uppgifter.

●     Den registrerade har rätt att återkalla rätten till direkt marknadsföring, som baseras på Turner Door Abs legitima intresse.

●     Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter om samtycket till insamlingen av uppgifterna kommer från den registrerade själv.

●     Den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter. Personuppgifterna raderas från kundregistret när:

○      Den registrerade drar tillbaka sitt samtycke till behandlingen av hans/hennes personuppgifter (samtycke begärdes ursprungligen)

○      Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

Begäran ska skickas i ett brev till adressen: Turner Door Ab, Wallingagatan 34, 111 24 Stockholm. Skriv på kuvertet: Till dataskyddsombudet

Eller

Begäran måste skickas via e-post till: info@turnerdoor.se. Skriv i ämnesråden: Till dataskyddsombudet: Ändring av registeruppgifter.

PRINCIPER FÖR REGISTRETS SKYDD

Kundinformation som skickas via Turnerdoor.se-webbplatsen är skyddad av ett SSL-certifikat. Affärssystemen skyddas av brandväggar, lösenord och andra metoder som förbättrar säkerheten. Tillgången till system som innehåller personuppgifter är begränsad och de behandlade uppgifterna kommer endast att behandlas av behöriga personer. Mängden kunddata som bearbetas manuellt har minimerats och manuella arkiv lagras i låsta utrymmen.

ÄNDRING AV SEKRETESSPOLICY

Vi ändrar och förbättrar ständigt våra tjänster och förbehåller oss därför rätten att ändra denna sekretesspolicy genom att publicera den på den här sidan.