Industribyggnader måste klara allt hårdare krav på att spara energi. Våra effektiva snabbrullportar har en stor positiv påverkan på energiförbrukningen och skapar samtidigt en bättre inomhusmiljö i dina lokaler.

I vårt utbud finns portar för alla behov

 • Lätt & tung industri.
 • Livsmedelsbranschen.
 • Detaljhandeln.

 • Biltillverkare.

 • Farmakologi & kemi.

 • Logistik.

Industribyggnader måste klara allt hårdare krav på att spara energi. Våra effektiva snabbrullportar har en stor positiv påverkan på energiförbrukningen och skapar samtidigt en bättre inomhusmiljö i dina lokaler.
 • Lätt & tung industri.
 • Livsmedelsbranschen.
 • Detaljhandeln.

 • Biltillverkare.

 • Farmakologi & kemi.

 • Logistik.

Rätt port på rätt plats

Vi erbjuder ett brett utbud snabbrullportar för alla marknadssektorer, specialanpassade för exempelvis industri, farmakologi, livsmedel och detaljhandel. Rätt port för rätt förhållanden är mycket viktigt. I vårt standardutbud finns snabbrullportar för de flesta behov. Har du några speciella krav skräddarsyr vi lösningar i samråd med dig.

Effektivt och ekonomiskt

Snabbrullportar har en stor positiv påverkan på energiförbrukningen. Då en port används intensivt är hastighet vid öppning/stängning samt öppningshöjden mer avgörande för att spara energi än isoleringen. Installation av en snabbrullport kan minska energiförbrukningen med upp till 30%.

Snabbare trafikflöde

Att arbeta effektivt betyder att man arbetar ekonomiskt. Turner Novoferm snabbrullportar tillåter intensiv trafik och hjälper dig förbättra din logistik.

Bättre inomhusmiljö

Med snabbrullportar mellan avdelningar eller klimatzoner i dina lokaler minskar värmeförlusterna och risken för luftdrag. En jämnare inomhustemperatur skapar en bättre arbetsmiljö för personalen och förhindrar dessutom onödig sjukfrånvaro bland personalen.

Säkra & tåliga

Alla automatiska portar faller inom ramen för den europeiska normen EN 13241. Turner Novoferm utvecklar och tillverkar nya produkter i enlighet med den europeiska säkerhetsnormen EN 13241. Därmed är du garanterad säker funktion såväl i den dagliga användningen som vid montering och underhåll.

Tekniska specifikationer: 

 • Bredd: 1 500 mm – 10 000 mm.
 • Höjd: 1 500 mm – 6 175 mm. 
 • Isoleringsegenskaper: U = 1,02 W/m2 K (enligt EN 12 428)1 U = 1,34 W/m2 K (enligt EN 12 428).

PDF-broschyr

Rätt port på rätt plats

Vi erbjuder ett brett utbud snabbrullportar för alla marknadssektorer, specialanpassade för exempelvis industri, farmakologi, livsmedel och detaljhandel. Rätt port för rätt förhållanden är mycket viktigt. I vårt standardutbud finns snabbrullportar för de flesta behov. Har du några speciella krav skräddarsyr vi lösningar i samråd med dig.

Effektivt och ekonomiskt

Snabbrullportar har en stor positiv påverkan på energiförbrukningen. Då en port används intensivt är hastighet vid öppning/stängning samt öppningshöjden mer avgörande för att spara energi än isoleringen. Installation av en snabbrullport kan minska energiförbrukningen med upp till 30%.

Snabbare trafikflöde

Att arbeta effektivt betyder att man arbetar ekonomiskt. Turner Novoferm snabbrullportar tillåter intensiv trafik och hjälper dig förbättra din logistik.

Bättre inomhusmiljö

Med snabbrullportar mellan avdelningar eller klimatzoner i dina lokaler minskar värmeförlusterna och risken för luftdrag. En jämnare inomhustemperatur skapar en bättre arbetsmiljö för personalen och förhindrar dessutom onödig sjukfrånvaro bland personalen.

Säkra & tåliga

Alla automatiska portar faller inom ramen för den europeiska normen EN 13241. Turner Novoferm utvecklar och tillverkar nya produkter i enlighet med den europeiska säkerhetsnormen EN 13241. Därmed är du garanterad säker funktion såväl i den dagliga användningen som vid montering och underhåll.

Tekniska specifikationer: 

 • Bredd: 1 500 mm – 10 000 mm.
 • Höjd: 1 500 mm – 6 175 mm. 
 • Isoleringsegenskaper: U = 1,02 W/m2 K (enligt EN 12 428)1 U = 1,34 W/m2 K (enligt EN 12 428).

PDF-broschyr

RÄTT PORT PÅ RÄTT PLATS

Hör gärna av er redan i planeringsskedet så hjälper vi till att skräddarsy lösningar för just era behov.

EFFEKTIVT OCH EKONOMISKT

Installation av en snabbrullport kan minska energiförbrukningen med upp till 30%.

SNABBARE TRAFIKFLÖDE

Att arbeta effektivt betyder att man arbetar ekonomiskt.

BÄTTRE INOMHUSMILJÖ

Med snabbrullportar mellan avdelningar eller klimatzoner i dina lokaler minskar värmeförlusterna och risken för luftdrag.